Крит. Кносский дворец царя Миноса

Онлайн-лекция на платформе Zoom. Начало в 19.30